MENU

LED Verlichting

Er zijn meerdere manieren om over te stappen van conventionele TL verlichting naar LED verlichting.

De eerste manier is de retrofit manier. Hierbij blijft het TL armatuur voorzien van de huidige elektronica, in sommige gevallen wordt slechts de starter vervangen door een LED starter. De TL buis wordt omgewisseld door een LED TL buis die voorzien is van interne elektronica (driver).

Voor verlichtingssituaties met een laag aantal branduren en waar weinig eisen worden gesteld aan de kwaliteit van verlichting is dit een prima oplossing. De bestaande voorschakelapparatuur van de conventionele TL lampen blijven in het circuit aanwezig waardoor er geen maximale energiebesparing is. Hierdoor neemt de terugverdientijd af.

Voor professionele toepassing is dit product minder geschikt. Xirkel is voorstander van het volledig verwijderen van elektronica in het bestaande armatuur en deze te vervangen door een LED driver. Ook de bedrading wordt vernieuwd en indien nodig worden de lampvoeten vervangen.

Het volledig ombouwen van een TL- naar een LED armatuur is wat arbeidsintensiever, maar het resultaat is gelijkwaardig aan de kwaliteit van een nieuw LED paneel uit het hoogste segment!

Voordelen van ombouw t.o.v. retrofit en nieuw

De keuze voor het ombouwen van TL armaturen naar LED armaturen biedt het hoogste voordeel!

Kostenbesparing
Door hergebruik van de behuizing worden de eerste kosten bespaard. In vergelijking met een nieuw armatuur is het ombouwen van een bestaand TL armatuur aanmerkelijk goedkoper. Hierdoor is de totale investering gemiddeld tussen 2-3 jaar terugverdiend, tegenover 3-5 jaar bij nieuwe LED armaturen.

Kwaliteit
De kwaliteit van een LED lichtsysteem wordt hoofdzakelijk bepaald door de kwaliteit van de componenten van de driver in combinatie met de gecreëerde warmtehuishouding in het armatuur. Deze liggen bij een ombouw armatuur een stuk gunstiger dan bij retrofit producten.

Milieu
Door hergebruik van de behuizing wordt de hoeveelheid afval beperkt tot een minimum. Wat overblijft wordt door Xirkel gescheiden en aangeboden voor recycling.

Zonnepanelen
Zonnepanelen vormen een belangrijk onderdeel van hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie is afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Zonnepanelen plaatsen blijft dan ook een interessante investering voor lange tijd.

De plaatsing van de zonnepalen installatie hangt van het object en zijn omgeving af. De keuze voor het type paneel, de optimizers en de omvormer worden door Xirkel afgestemd op de gestelde eisen.

Warmtepompen
Warmtepompen voor woningen kunnen grofweg worden ingedeeld in vier categorieën. Lucht-lucht, lucht-water, grond-water en water-water. Welke soort warmtepomp  het beste is hangt niet alleen af van het budget maar ook van het type woning en de omgeving. Bij een grond-water systeem is het bijvoorbeeld het grondoppervalk belangrijk om de warmte die zich in de aarde bevindt te voldoende te kunnen benutten. Verder is het zo dat niet overal in Nederland gebruik mag worden gemaakt van aardwarmte (waterwingebieden). Xirkel kan u hierin adviseren.

Ombouwen naar LED in de praktijk

U wilt uw verlichtingsinstallatie verduurzamen door TL armaturen om te bouwen naar LED. Xirkel gaat als volgt te werk.

Voorbereidingsfase
Ten eerste wordt het wensenpakket van de opdrachtgever besproken en onderzocht wordt hoe een maximaal rendement kan worden behaald.

Xirkel selecteert in de regio van het project de geschikte werkvoorzienings organisatie en legt dit voor aan de opdrachtgever. Bepaald wordt tevens of de werkzaamheden op de projectlocatie of in een SW locatie wordt uitgevoerd.

Vervolgens wordt een budget vastgesteld waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Inkoopvoordelen en subsidie voordelen worden hier in meegenomen.

Het inkoop proces wordt gestart.

Uitvoeringsfase
Het inrichten van ombouwlocatie
In overleg wordt een ombouwlocatie aangewezen waar de TL armaturen worden omgebouwd naar LED. Vaak is dit een leegstaand kantoor of een hoek in een bedrijfshal. Ook kunnen de armaturen voorzien worden van een identificatie en overgebracht worden naar een SW locatie in de regio.

Het demonteren huidige armaturen
Het streven is er altijd zo min mogelijk overlast te veroorzaken zodat alle werkzaamheden bij de klant zonder hinder kunnen doorgaan. Een speciaal team zal daarom maximaal de helft van alle TL armaturen in een ruimte demonteren en met rolcontainers naar de ombouwplaats brengen.

Het ombouwen van TL armaturen
De gedemonteerde TL armaturen worden vervoerd naar de ombouwlocatie en omgebouwd volgens een vast protocol. De oude elektronica wordt verwijderd, de nieuwe elektronica geplaatst en het armatuur wordt schoongemaakt. Vervolgens wordt het armatuur getest.

Het herplaatsen van de LED armaturen
Doordat de behuizing wordt hergebruikt kunnen de armaturen zonder probleem worden teruggeplaatst op de oude locatie. Vaak is dit binnen een minuut gebeurd. De stekker gaat weer terug in het stopcontact en alles zal in één keer werken.

De schoonmaak
Het kan zijn dat er wat vervuiling is ontstaan door het verwijderen van de TL armaturen uit het plafond. Nadat de TL armaturen in een ruimte zijn herplaatst zal de ruimte schoongemaakt worden.

Nadien wordt het project gezamenlijk geëvalueerd teneinde verbeterpunten te kunnen aanbrengen. Zowel procesmatig als financieel.

Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: Orangeline Uitgeest ® - The Netherlands. ©, Xirkel - Samen verduurzamen