MENU

Installatie met SW medewerkers

Xirkel zorgt ervoor dat medewerkers van sociale werkvoorzieningen reguliere arbeid kunnen uitvoeren op een projectlocatie of op de locatie van een Sociale Werkplaats (SW). Het aanpassen en renoveren van bijvoorbeeld verlichtingsarmaturen is arbeidsintensief maar bestaat uit veel eenvoudige en herhalende werkzaamheden. Dit werk is zeer geschikt voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarom zet Xirkel bij deze werkzaamheden medewerkers van sociaal werkbedrijven in.

Samen met u creëren we zo werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Per project maken we gebruik van regionale sociale werkbedrijven. Daarnaast toetst Xirkel, bij de betreffende gemeente, van welke werkvoorziening het best gebruik gemaakt kan worden.

Mensen met een arbeidsbeperking ondersteunen onze eigen monteurs op locatie en bij de installatie.

Bij grotere aantallen kunnen de werkzaamheden grotendeels plaatsvinden in de locatie van een Sociale Werkplaats. De begeleiding van de werknemers gebeurt door de SW zelf. Het keuren en in bedrijf stellen van de verlichting tijdens en na het ombouwen wordt te allen tijde gedaan door Xirkel.

Een samenwerking met Xirkel valt onder De Participatiewet en ‘Social Return on Investment (SROI)’. Dit biedt mogelijkheden voor ondernemers om sociaal en duurzaam ondernemen in de praktijk vorm te geven.

Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: Orangeline Uitgeest ® - The Netherlands. ©, Xirkel - Samen verduurzamen